LNDTA istorija

Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos asociacijos istorija

Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos asociacija (LNDTA) buvo įkurta 1992 m. spalio 7 dieną.

Kadangi bet kokios organizacijos istorijos negalima nagrinėti atsietai nuo istorinės situacijos atskirais laikotarpiais, pažvelkime į nefrologiją Lietuvoje 1992 metais.

Tuo metu nefrologinė pagalba koncentravosi Vilniaus mieste – 2 nefrologijos skyriai, inkstų transplantacijos centras, 2 hemodializės skyriai. Kaune tais pačiais metais susikūrė Nefrologijos klinika, turinti 30 lovų nefrologijos skyrių ir detoksikacijos skyrių su 8 hemodializės vietomis. Klaipėdoje nefrologijos ir hemodializės tarnybos nebuvo, Šiauliuose nuo 1991 m. veikė nefrologijos ir toksikologijos skyrius su 3 hemodializės vietomis, Panevėžyje veikė hemodializės skyrius. Beveik visur hemodializė vyko nevalytu vandentiekio vandeniu, buvo tik acetatinė (sunkiai toleruojama pacientų), daugumoje buvo dializuojami tik perspektyvūs inkstų tranplantacijai pacientai (viso apie 100). Peritoninės dializės nebuvo. Eritropoetinas Lietuvos dar nebuvo pasiekęs, inkstinė anemija buvo koreguojama gausiais eritrocitų masės perpylimais. Vienintelis išsigelbėjimas pacientams su galutiniu inkstų nepakankamumu buvo inksto transplantacija, kurių buvo atliekama per metus 30-40. Dauguma nefrologų buvo „savamoksliai“, nes rezidentūros Lietuvoje prasidėjo tik 1992 metų rudenį.

Situacija buvo liūdnoka, kaip ir tuometinė ekonominė pereinamojo laikotarpio situacija Lietuvoje.

Kirsnys

doc. V. Kirsnys

Tokiame fone 1992 m. spalio 7 d. Vilniuje buvo surengta Lietuvos respublikinės terapeutų mokslinės draugijos nefrologų sekcijos ir respublikinės chirurgų mokslinės draugijos transplantologų sekcijos bendra konferencija, kurioje ir buvo nutarta įsteigti LNDTA. Pavadinimas buvo pasirinktas dalinai pagal Europos nefrologų organizacijos pavadinimą (ERA/EDTA). Šiame pirmajame steigiamajame suvažiavime buvo aptarti asociacijos įstatai, pirmininku išrinktas doc. V. Kirsnys, pavaduotojais prof. B. Dainys, prof. P. Kaltenis ir doc. V. Kuzminskis.

Tarp I-ojo ir II-ojo LNDTA suvažiavimų LNDTA narių skaičius išaugo iki 114. Tuo metu 13 gydytojų turėjo aukščiausią, 35 – pirmąją, 15-antrąją nefrologo kategoriją. 35 Lietuvos nefrologai įstojo į EDTA/ERA, pradėjo gauti “NDT” žurnalus. Iš doc. V. Kirsnio straipsnio “Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos asociacijos priešistorija ir jos veikla” (rankraštis “II-ojo Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos asociacijos suvažiavimo darbai”): “nemažai priemonių, dažniausiai seminarų, organizuota kraštuose. Ypač pažymėtinas didelis aktyvumas Kauno krašto LNDTA skyriaus, kuris suorganizavęs 6 renginius: 4 paskaitų ciklus bei seminarus savo iniciatyva, kviečiant lektorius iš užsienio ir 2- kartu su tarptautinėmis organizacijomis”.

”Vilniaus krašte įvyko 2 respublikinės konferencijos su Lenkijos nefrologais”. ”Septynis renginius – seminarus Vilniuje nefrologine tematika pediatrams suorganizavęs prof. P. Kaltenis, kurių šešiuose lektoriai buvo iš užsienio”.

Tuo metu vyko audringas nefrologinės tarnybos vystymasis: atsiranda hemodializės skyrius Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninėje (1993 m.), nefrologijos ir dializės skyrius Jūrininkų ligoninėje (1994 m.), hemodializės skyrius Šilutėje (1994 m.) ir eilėje kitų Lietuvos vietų. Ekonominė situacija vis dar buvo prasta, todėl beveik visi hemodializės aparatai – labdariniai „senukai“, pirmosios peritoninės dializės – taip pat labdarinės. Danijos vyriausybė dovanojo 3 galingus vandens hemodializei valymo įrenginius, 3 centruose jau pradedamas naudoti valytas vanduo. Nefrologus pradeda remti vaistų ir aparatūros kompanijos, prasideda išvykos į tarptautinius renginius, gaunami žurnalai ir knygos anglų kalba, atvažiuoja su paskaitomis užsienio lektoriai. 1995 m. Birštone vyksta tarptautinis simpoziumas dializės klausimais (10 užsienio lektorių, 110 dalyvių iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Rusijos). Organizatoriai – kauniečiai, lektorius sukvietė J. Daugirdas (JAV). 1996 m. Kaune vyksta III-oji Baltijos šalių nefrologų konferencija (tada vadinta “vasaros mokykla”): 15 užsienio lektorių, 119 klausytojų iš 5 šalių.

Antrasis LNDTA suvažiavimas, 1996 m. lapkričio 29 d., Vilnius.

Dainys

prof. B. Dainys

Jau prieš suvažiavimą buvo jaučiamas pagyvėjimas. Visi Lietuvos nefrologai rašė straipsnelius įvairiais klausimais. Gavosi įspūdingas rankraštis: “II-ojo Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos suvažiavimo darbai” (37 straipsniai 59 puslapiuose). Pirmą kartą buvo “suskaičiuoti” Lietuvos dializuojami ligoniai (nefrologijos rezidentė Kaune Edita Žiginskienė). Buvo 17 HD centrų su 99 vietomis. Dializavosi 224 ligoniai, 4 centrai vartojo nevalytą vandenį, tik 7 proc. ligonių taikyta bikarbonatinė dializė. Prezidentu buvo išrinktas prof. B. Dainys, viceprezidentu pasiūlytas doc. V. Kuzminskis.

Po II-ojo LNDTA suvažiavimo prof. B. Dainys sukviečia valdybą. Siūlo  kas 3 mėn. po vieną konferenciją vis kitame Lietuvos krašte. Sudaromas grafikas. Kauniečiai pasisiūlo vietoj 2 renginių suorganizuoti III-ąjį LNDTA suvažiavimą 1998 m. gale. Vyksta konferencijos kraštuose, kuriose dalyvauja ir daug nefrologų. Kyla nefrologų ir kitų specialybių gydytojų regionuose kvalifikacijos. Ima augti dializuojamų ligonių skaičius, nefrologijos rezidentūrą baigia pirmosios laidos. A. Zamauskaitė apsigina pirmą nepriklausomoje Lietuvoje nefrologinę disertaciją apie T ląstelių funkcinį aktyvumą, esant galutiniam inkstų nepakankamumu (1997) ir išvažiuoja atgal į Angliją. Kauniečiai organizuoja iki 5 konferencijų per metus (1997m.), pradeda ruoštis inkstų transplantacijoms. Jiems labai daug padeda Gento (Belgija) nefrologai, su kuriais ISN palaiminus jie yra „inkstinės seserys“.

III- asis LNDTA suvažiavimas vyko 1998 m. gruodžio 12 d. Kaune. LNDTA jau 141 narys. Pirmą kartą išleistas suvažiavimo proga „Medicinos“ žurnalas (34 tomas, 6 priedas, 28 straipsniai, 138 psl.). Jame atsispindėjo tuometinė Lietuvos nefrologų mokslinė veikla.

LNDTA prezidentu vėl išrenkamas prof. B. Dainys, viceprezidentu doc. V. Kuzminskis.

Po III-ojo LNDTA suvažiavimo (1998-2001). Atsiranda pirmieji privatūs hemodializės centrai, dar sparčiau ima augti dializuojamų ligonių skaičius. Nefrologai kolektyviai ilgai ruošia, diskutuoja ir šviesą išvysta labai svarbus SAM įsakymas dėl reikalavimų hemodializės kokybei (1999). Ruošiamos daktarinės disertacijos (B. Pundzienė, A.Jankauskienė. J. Masalskienė, V.Verba, L. Razukevičienė, E. Žiginskienė), jos pradedamos ginti – M. Miglinas (1999). Kauniečiai toliau organizuoja 5 konferencijas su užsienio lektoriais pagal Tempus-Phare programą, vieną – šeimos ir vidaus ligų gydytojams. 1999 m. Vilniuje vyksta Baltijos šalių nefrologų susitikimas (prof. B. Rutkowsky).

IV-asis LNDTA suvažiavimas 2001 m. gegužės 26-27 d., Palanga. Pirmą kartą LNDTA suvažiavimas pavasarį, pirmą kartą – 2-jų dienų. Prezidentu vėl išrenkamas prof. B. Dainys, viceprezidentu – doc. A. Laurinavičius. Suvažiavimo proga išleidžiamas „Medicinos“ žurnalas (37 tomas, Nr. 5) su 39 Lietuvos nefrologų straipsniais (168 psl.).

Po IV-ojo LNDTA suvažiavimo (2001-2003). Auga hemodializės centrų (daugiausiai privačių) ir hemodializuojamų ligonių skaičius, gerėja dializių kokybė. Pasipila daktarinių disertacijų “lietus”:

  1. Pundzienė  (2001) Kaunas
  2. Jankauskienė (2002) Vilnius
  3. Masalskienė (2002) Kaunas
  4. Verba (2002) Kaunas
  5. Razukevičienė (2002) Kaunas
  6. Žiginskienė (2002) Kaunas
  7. Skarupskienė (2003) Kaunas

Kauno nefrologai organizuoja 3 dideles konferencijas šeimos ir vidaus ligų gydytojams, 6-ąją Baltijos šalių nefrologų konferenciją (10 užsienio lektorių, 160 klausytojų). Gausios nefrologų delegacijos tarptautiniuose renginiuose. D. Aleknienė ir A. Laurinavičius paruošia naujų LNDTA įstatų projektą, įsijungia V. Kuzminskis ir I. Bumblytė. Kas nauja siūloma naujuose įstatuose? Siūloma sudaryti “profilinius” komitetus: klinikinės nefrologijos, dializės, transplantacijos, organizacinį, vaikų nefrologijos. Siūloma rinkti slaptu balsavimu ne vien prezidentą, bet ir viceprezidentą, komitetus, revizorių, o atviru balsavimu tvirtinti sekretorių-iždininką ir 5 kraštų atstovus. Vyksta internetinė diskusija, “šlifavimas”.

Kuzminskis

prof. V. Kuzminskis

V-asis LNDTA suvažiavimas 2003 m. gegužės 24-25 d., Druskininkai. Suvažiavimas svarsto ir priima naujuosius LNDTA įstatus, svarsto klinikinės nefrologijos, hemodializės tarnybos, inkstų transplantacijos, vaikų nefrologijos problemas. Slaptu balsavimu LNDTA prezidentu išrenkamas prof. V. Kuzminskis, viceprezidentu doc. A. Laurinavičius, klinikinės nefrologijos komiteto pirmininke doc. I. Bumblytė, dializės – V. Vainauskas, transplantacijos – doc. A. Želvys, organizacinio – I. Skarupskienė. Sekretore – iždininke patvirtinama E. Žiginskienė, kraštų atstovai – doc. M. Miglinas, B. Pundzienė, V. Deimantavičienė, M. Sakalauskienė, A. Tamošaitis. Tradiciškai išleidžiamas išleidžiamas „Medicinos“ žurnalas (39 tomas, 1 priedas) su 39 Lietuvos nefrologų straipsniais (170 psl.).

Po V-ojo LNDTA suvažiavimo (2003-2005). Baigiami tvarkyti ir patvirtinami asociacijos įstatai. Galutinai sutvarkomi asociacijos narių sąrašai ir surenkami nario mokesčiai. Įkuriama LNDTA internetinė svetainė. Atsiranda ir ima augti asociacijos piniginės lėšos, pasamdoma buhalterė. Organizuojamos 9 teorinės-praktinės konferencijos Vilniuje, Kaune, Palangoje, skirtos nefrologams ir dializėje dirbantiems gydytojams. Organizuojamos net 7 konferencijos vidaus ir šeimos gydytojams Kaune, Alytuje, Telšiuose, Utenoje, Šilutėje, Vilniuje.

2004 m. balandžio 25 d. LNDTA valdyba nusprendžia, kad hemodializės inžinieriai gali būti LNDTA nariais. Į asociaciją įstoja 17 inžinierių. Asociacija kreipiasi į SAM dėl nefrologijos stacionarinių antrinio ir tretinio lygio paslaugų, dėl dializės paslaugų teikimo reikalavimų. Transplantacijos komitetas savaitgalį dirba Birštone, galutinai redaguodamas būsimą SAM įsakymą dėl inkstų transplantacijos. Auga LNDTA narių skaičius (nuo 168 iki 187).

VI-asis LNDTA suvažiavimas 2005 m. gegužės 21-22 d., Birštonas. Suvažiavimas vyksta pagal ir vėliau taikytą formą: prezidento ataskaitinis pranešimas, komitetų pirmininkų ir kraštų atstovų pasisakymai, kvalifikacijos kėlimo paskaitos ir pranešimai, rinkimai.

Rinkimai:  prezidentas V. Kuzminskis, viceprezidentas A. Laurinavičius. Suvažiavimo dalyviams dalinamas „Medicinos“ žurnalas (41 tomas, 1 priedas, 21 straipsnis, 108 psl.)

Po VI-ojo (Birštono) LNDTA suvažiavimo (2005-2007). Intensyviai vyksta asociacijos organizuojami renginiai – konferencijos:

8 – nefrologams ir dirbantiems dializėje; 3 – slaugytojoms ir dializės inžinieriams; 5 – vidaus ir šeimos gydytojams. Viso: 16 konferencijų + suvažiavimas.

Baigiamas ruošti ir paskelbiamas SAM įsakymas dėl inkstų transplantacijos (2006). Paruošti ir patvirtinti nauji nefrologijos antrinio ir tretinio lygio stacionarinių paslaugų reikalavimai (2006). Buvo organizuotos Pasaulinės inkstų dienos 2006 ir 2007 metais.

VII-asis LNDTA suvažiavimas 2007 m. gegužės 26-27 d., Dubingiai. Svarstomi ir priimami nauji pakeitimai LNDTA įstatuose. Juose tarpas tarp suvažiavimų prailginamas nuo 2 iki 3 metų ir LNDTA prezidento veikla apribojama 3 kadencijomis. Naikinamas organizacinis komitetas (nes jo nariai iš skirtingų Lietuvos regionų mažai gali dalyvauti organizuojant asociacijos renginius) ir įsteigiama sekretorės organizaciniam darbui pareigybė. Įsteigiamas dializės inžinierių komitetas.

Kaip įprasta, savo sričių pasiekimus ir problemas apžvelgia komitetų pirmininkai ir kraštų atstovai. Vyksta rinkimai, prezidentu išrenkamas prof. V. Kuzminskis, viceprezidentu doc. M. Miglinas, sekretore organizaciniam darbui patvirtinama doc. I. Skarupskienė. Vėl išleidžiamas „Medicinos“ žurnalas (43 tomas, 1 priedas, 28 straipsniai, 152 psl.).

Po VII-ojo LNDTA suvažiavimo (2007-2009). Intensyviai dirba LNDTA valdyba, organizuojamas išplėstinis (su 3 komitetų nariais) posėdis (viso savaitgalio) Druskininkuose – kompensuojamųjų vaistų naudojimo algoritmų tobulinimas ir naujų kūrimas. Buvo patobulintos 5 ir pasiūlytos 6 naujos metodikos. 2 dienas dirbo 23 asociacijos nariai. LNDTA organizuoja 15 mokslinių – praktinių konferencijų, Pasaulines inkstų dienas Šiauliuose ir Klaipėdoje. Iš jų net 6 konferencijos buvo organizuotos   bendrosios praktikos slaugytojoms ir dializės inžinieriams. 6-iuose valdybos posėdžiuose svarstomas hemodializuojamų ligonių duomenų bazės kūrimas. Iš 50 Lietuvos hemodializės centrų paimami hemodializei naudojamo vandens ir dializato pavyzdžiai ir siunčiami į Gentą (Belgija) ištirti endotoksinų kiekius. Pasirodė, kad daugumoje centrų naudojame gerą (endotoksinų požiūriu) vandenį, tie keli centrai, kur vanduo neatitiko reikalavimų, buvo įspėti. LNDTA valdyba organizavo 3 dienų 9-ąją Baltijos šalių nefrologų asociacijų konferenciją Kaune. Toliau auga LNDTA gretos (nuo 210 iki 228).

VIII-asis LNDTA suvažiavimas 2009 m. lapkričio 28-29 d., Kaunas

Paaiškėjo, kad Dubingių suvažiavime priimtų LNDTA įstatų įregistruoti negalima – dėl mūsų nesusigaudymo biurokratiniuose subtilumuose. Taigi. 3-jų metų intervalas tarp suvažiavimų negalioja, teko organizuoti suvažiavimą rudenį (kaip ir 3 pirmuosius). Suvažiavime pakartotinai sutvarkyti ir priimti LNDTA įstatai, priimtas kreipimasis į SAM dėl apmokėjimo už hemodializes. LNDTA prezidentu išrenkamas prof. V. Kuzminskis, viceprezidentu doc. M. Miglinas, sekretore – iždininke doc. E. Žiginskienė, sekretore organizaciniam darbui doc. I. Skarupskienė, klinikinės nefrologijos komiteto pirmininke prof. I. Bumblytė, dializės komiteto pirmininku V. Vainauskas, transplantacijos komiteto pirmininke m.dr. T. Rainienė, inžinierių komiteto pirmininku m. dr. S. Apuokas. Šį kartą nepavyko suvažiavimo proga tradiciškai išleisti „Medicinos“ žurnalo su Lietuvos nefrologų straipsniais. Tik 2010 metais pavyko išleisti „Medicinos“ 46 tomo 8 numerį, skirtą inkstų transplantacijos Lietuvoje 40 – mečiui (7 straipsniai anglų kalba, 43 psl.). Tai įvyko pasikeitus recenzavimo tvarkai. Iš viso buvo išleisti 6 „Medicinos“ žurnalai su 155 Lietuvos nefrologų straipsniais, 777 psl. Šio didelio darbo organizatorė ir koordinatorė 12 metų buvo prof. I. Bumblytė.

Po 8 –ojo LNDTA suvažiavimo LNDTA valdyba kreipėsi į SAM dėl hemodializės procedūrų apmokėjimo trūkumų, dėl būtinumo tobulinti inkstų transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašą.

Pirmuoju klausimu SAM atsakė, kad tvarka gera, o antruoju – sudaroma didelė darbo grupė, kuri tobulina minėtą aprašą. LNDTA valdyba sudarė darbo grupę, kuri paruošė naujus kompensuojamųjų vaistų naudojimo algoritmus. Jie buvo patvirtinti ir nefrologai galėjo pradėti naudoti patobulintus eritropoezę stimuliuojančių vaistų algoritmus, atsirado geležies preparatų taikymo algoritmas, įteisinta CMV profilaktika, tapo prieinamas takrolimo naudojimas po transplantacijos. LNDTA organizavo naujai pasirodžiusių KDIGO trejų gairių vertimą, redagavimą ir spausdinimą.

Su vis didėjančiu dalyvių skaičiumi vyko konferencijos, skirtos Pasaulinei inkstų dienai Vilniuje (2010), Panevėžyje (2011), Kaune (2012). Konferencijoje, skirtoje inkstų transplantacijos Lietuvoje 40- mečiui, buvo pateikti Vilniaus ir Kauno transplantacijų centrų darbo rezultatai. 2011 m. Druskininkuose buvo organizuotas Baltijos šalių nefrologijos lyderių susitikimas, kur aptarti bendros veiklos klausimai, Vilniuje vyko Baltijos šalių nefrologijos rezidentų kvalifikacijos kėlimo renginys. Toliau augo LNDTA narių skaičius (nuo 228 iki 267).

IX –asis LNDTA suvažiavimas 2012 m. lapkričio mėn., Kaunas

Suvažiavimas vyksta pagal tradicinę darbotvarkę: prezidento ataskaitinis pranešimas, komitetų pirmininkų ir 5 regionų atstovų – valdybos narių pasisakymai, rinkimai į LNDTA valdybą. LNDTA prezidentu išrenkamas prof. V. Kuzminskis, viceprezidentu prof. M. Miglinas,  sekretore – iždininke prof. E. Žiginskienė, sekretore organizaciniam darbui doc. I. Skarupskienė, klinikinės nefrologijos komiteto pirmininke prof. I. Bumblytė, dializės komiteto pirmininku V. Vainauskas, transplantacijos komiteto pirmininke D. Aleknienė, dializės inžinierių komiteto pirmininku m. dr. S. Apuokas.

Valdyba 2012

LNDTA Valdyba, 2012 m.

Po IX-ojo LNDTA suvažiavimo LNDTA valdyba kreipėsi į SAM ministrą V.P. Andriukaitį, argumentuotai prašydama pradėti vėl mokėti ligoninėms už stacionarines hemodializes ir hemofiltracijas, taikyti atskirą nuo brangių tyrimų ir vienodą Lietuvos mąstu apmokėjimą už ambulatorines hemodializes, inicijuoti hemodializuojamų pacientų duomenų bazės  ir kokybės kontrolės sistemos sukūrimą, sudaryti darbo grupę naujiems dializės paslaugų teikimo bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams paruošti.

Atsiliepiant į šį raštą buvo sudaryta darbo grupė naujos redakcijos dializės reikalavimams ruošti, 2 metų kruopštaus ir didelio Vilniaus ir Kauno nefrologų darbo, rezultatas buvo naujos redakcijos SAM įsakymas, kur kartu įteisinta ir duomenų apie hemodializuojamus pacientus rinkimo forma.

2014 m. pasirodė naujos redakcijos inkstų transplantacijos tvarkos aprašas, kurį ruošė didelė specialistų – LNDTA narių grupė, tais pačiais metais buvo patvirtinta gydytojo nefrologo norma. Asociacija sunkiai kovojo ir už peritoninės dializės prieinamumo gerinimą.

Kaip visada sėkmingai vyko konferencijos, skirtos Pasaulinei inkstų dienai (Klaipėdoje 2013 metais, Vilniuje 2014 metais, Šiauliuose 2015 metais). Didelio LNDTA valdybos darbo pareikalavo 12-osios Baltijos šalių nefrologų 3 dienų konferencijos organizavimas Dubingiuose. Vyko „proginės“ konferencijos, skirtos peritoninės dializės 20 – mečiui Lietuvoje, hemodializės tarnybos 25 –mečiui Šilutėje. Aktuali buvo tarpdisciplininė konferencija Kaune, skirta kardiologinėms nefrologinių ligonių problemoms, kurioje 2 pranešimus padarė Europos nefrologų asociacijos prezidentas A. Wiecekas. Pagaliau buvo įsijungta į ERA/EDTA ligonių su galutiniu inkstų nepakankamumu registrą (prof. E. Žiginskienė). Pažymėtina, kad dauguma LNDTA renginių pasižymėjo dalyvių gausa, aukštu pranešimų lygiu.

X – asis LNDTA suvažiavimas 2015 m. lapkričio mėn., Kaunas

Suvažiavimas vyko pagal tradicinę darbotvarkę, papildomai prof. V. Kuzminskis apžvelgė savo 12 metų „prezidentavimo“ kelią, nuveiktus darbus ir problemas, su kuriomis gali susidurti naujai išrinkta LNDTA valdyba.

Suvažiavimo naująją LNDTA prezidente buvo išrinkta prof. I. Bumblytė, viceprezidentu R. Laugalys, sekretore – iždininke R. Maslauskienė, sekretore organizaciniam darbui R. Auglienė, klinikinės nefrologijos komiteto pirmininke doc. I. Skarupskienė, dializės komiteto pirmininku V. Vainauskas, transplantacijos komiteto pirmininke m. dr. A. Stankuvienė, dializės inžinierių komiteto pirmininku V. Stonys.

 

Prof. Vytautas Kuzminskis

LNDTA prezidentas 2003-2015

Kontaktai

Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos asociacija