Profesinės kvalifikacijos tobulinimas

Tobulinimosi programos tikslas: Supažindinti su organų ir audinių transplantacijų etiniais, psichologiniais, organizaciniais, imunologiniais aspektais, atskirų organų ir audinių transplantacijų principais, komplikacijomis po transplantacijų.

Tikslinė klausytojų grupė: Gydytojai, dalyvaujantys organų ir audinių transplantacijose (gydytojai nefrologai,vaikų nefrologai, urologai, abdominaliniai chirurgai, gastroenterologai, kardiochirurgai, kardiologai, pulmonologai, hematologai,  onkologai-chemioterapeutai, oftalmologai, ortopedai-traumatologai, plastikos chirurgai, alergologai-klinikiniai imunologai, anesteziologai-reanimatologai, laboratorijų gydytojai, patologai), transplantacijų koordinatoriai, audinių bankų darbuotojai (slaugytojos, administratoriai).

Tobulininimosi programos organizatorius: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Nefrologijos klinika

Tobulinimosi programos vadovas: prof. Inga Arūnė Bumblytė

Tobulinimosi programos apimtis valandomis:
Ciklo trukmė – 2 savaitės, 72 val. (2 kreditai)
Paskaitos – 51 val.
Seminarai – 21 val.

Tobulinimosi programos tikslas: Nuosekliai supažindinti su ūminio ir lėtinio inkstų nepakankamumo sindromais, konservatyviu gydymu, indikacijomis ir kontraindikacijomis inkstų pakaitinei terapijai, inkstų pakaitinės terapijos metodais.

Tikslinė klausytojų grupė: Gydytojai anesteziologai-reanimatologai, klinikinės toksikologijos gydytojai, šeimos gydytojai, vaikų intensyviosios terapijos gydytojai, vidaus ligų gydytojai.

Tobulininimosi programos organizatorius: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Nefrologijos klinika

Tobulinimosi programos vadovas: prof. Edita Žiginskienė

Tobulinimosi programos apimtis valandomis:
Ciklo trukmė – 2 savaitės, 72 val. (2 kreditai)
Paskaitos – 56 val.
Seminarai – 16 val.

Jūsų patogumui į kursus galite registruotis el. paštu info@lndta.lt

Tobulinimosi programos tikslas: Supažindinti su dažniausiai pasitaikančiomis inkstų ligomis, jų diagnostikos, gydymo ir profilaktikos principais.

Tikslinė klausytojų grupė: Gydytojai, dirbantys dializės skyriuose, bei šeimos, vidaus ligų gydytojai, anesteziologai-reanimatologai, intensyviosios terapijos gydytojai, klinikiniai toksikologai, kardiologai, endokrinologai.

Tobulininimosi programos organizatorius: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Nefrologijos klinika

Tobulinimosi programos vadovas: prof. Vytautas Kuzminskis

Tobulinimosi programos apimtis valandomis:
Ciklo trukmė – 1 savaitė, 36 val. (1 kreditas)
Paskaitos – 28 val.
Seminarai – 8 val.

Jūsų patogumui į kursus galite registruotis el. paštu info@lndta.lt

Tobulinimosi programos tikslas: Supažindinti su naujovėmis visose nefrologijos srityse: klinikinėje nefrologijoje, dializėse ir inkstų transplantacijoje.

Tikslinė klausytojų grupė: Gydytojai nefrologai ir vaikų nefrologai.

Tobulininimosi programos organizatorius: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Nefrologijos klinika

Tobulinimosi programos vadovas: prof. Inga Arūnė Bumblytė

Tobulinimosi programos apimtis valandomis:
Ciklo trukmė – 1 savaitė, 36 val. (1 kreditas)
Paskaitos – 20 val.
Seminarai – 16 val.

Jūsų patogumui į kursus galite registruotis el. paštu info@lndta.lt

Tobulinimosi programos tikslas: Supažindinti bendrosios praktikos, intensyvios terapijos, priėmimo skyrių, greitųjų med. pagalbų ir kitus skubią medicinos pagalbą teikiančius gydytojus su svarbiausių ir dažniausiai pasitaikančių apsinuodijimų etiologija, patogeneze, klinika ir gydymo principais.

Tikslinė klausytojų grupė: Visų specialybių gydytojams.

Tobulininimosi programos organizatorius: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Nefrologijos klinika

Tobulinimosi programos vadovas: lekt. Jonas Šurkus

Tobulinimosi programos apimtis valandomis:
Ciklo trukmė – 1 savaitė, 36 val. (1 kreditai)
Paskaitos – 30 val.
Seminarai – 6 val.

Jūsų patogumui į kursus galite registruotis el. paštu info@lndta.lt

Kontaktai

Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos asociacija