Naujienos

LNDTA, LSMUL KK ir VUL Santaros klinikų nefrologų, laboratorinės medicinos gydytojų ir NTB prie SAM specialistų posėdis

Parašė: : data: : 2020 gruodžio 9 komentarai : (0)

2020 11 18 įvyko nuotolinis LNDTA prezidentės ir transplantacijos komiteto pirmininkės inicijuotas posėdis kartu su LSMUL Kauno klinikų ir VUL Santaros klinikų nefrologais, laboratorinės medicinos gydytojais, atliekančiais audinių suderinamumo tyrimus inkstų transplantacijoje, NTB direktoriumi ir atstovais

 

Aptarti klausimai:

 

  1. Plečiant antikūnų tyrimo spektrą, vertinant anti-HLA antikūnus Luminex metodu, daliai recipientų atrankos metu jau žinoma, kad jie turi anti-donorinius antikūnus. Kai kuriais atvejais tokių pacientų atrankinė kryžminė reakcija gali būti neigiama, galutinė (iš blužnies limfocitų), ypač tiriant tėkmės citometru, dažnai būna teigiama. Svarstyta galimybė įtraukti nepriimtinus antigenus į atrankos kriterijus, taip pat galimybė pereiti prie „virtualios kryžminės reakcijos“ – t.y. atmesti tuos recipientus, kuriems jau nustatyti antikūnai prieš to donoro HLA. VUL Santaros klinikų laboratorijos gydytojai patikino, kad tokiu atveju dar padidėtų iškviestų transplantacijai pacientų teigiamos kryžminės reakcijos tikimybė ir gali būti atmesti recipientai su nedideliais anti-donorinių antikūnų titrais, kurie galėtų būti transplantuojami intensyvinant imunosupresiją. Po diskusijos nuspręsta šiuo metu galiojančios tvarkos nekeisti: dėl transplantacijos galimybės spręsti atlikus galutinę kryžminę reakciją konsiliumo prieš transplantaciją metu.
  2. Reikalinga tobulinti automatinio recipientų parinkimo programą, kad būtų galima atsisakyti rankinio laboratorijos darbuotojo vertinimo atrankos metu ir išvengti programinių recipientų eilės sudarymo klaidų.
  3. Svarstyta galimybė atsisakyti limfocitotoksinio antikūnų tyrimo ir sensitizacijos procentą apskaičiuoti pagal atrankinius Luminex tyrimus. Po diskusijos, laboratorinės medicinos gydytojams peržiūrėjus naują Eurotransplant galiojančią tvarką, KDIGO 2020 rekemondacijas ir literatūros duomenis nuspręsta šiuo metu naudojamos tyrimų metodikos nekeisti.
  4. Informacija, kurią galima patalpinti ŽALODRIS bazėje, klinicistams nepakankama. Nutarta sudaryti laikiną atskirą recipientų duomenų bazę tarp abiejų transplantacijos centrų laboratorijų, kur galėtų būti talpinami papildomi antikūnų tyrimo duomenys, pildomi ir prieinami abiejų laboratorijų specialistams. Dėl klinikinių duomenų įrašų plėtimo – reikalingi abiejų centrų nefrologų pasiūlymai, kokie papildomi duomenys turėtų būti suvedami įtraukimo į recipientus metu ir vėliau, pacientą stebint dializės gydytojui. Gavus klinicistų rekomendacijas, NTB ieškos finansinių ir programinių galimybių ŽALODRIS bazės plėtimui.
  5. Numatytas kitas nuotolonis nefrologų ir NTB posėdis dėl „ Inksto transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo“ SAM įsako

 

Posėdžio rezultatus apibendrino LNDTA transplantacijos komiteto pirmininkė Rūta Vaičiūnienė

lndta

Author

view all posts

Parašykite komentarą

Kontaktai

Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos asociacija