Neįprastai karštas gegužės mėnuo. Karštas ne tik pagal orą, bet karštas ir pagal darbų intensyvumą, įvykių gausą. Gegužės 15 d. vyko LNDTA valdybos posėdis, kuriame aptarėme bendradarbiavimo plėtimą su EDTNA/ERCA ir Lietuvos Inkstų fondu, delegacijos į Baltijos šalių nefrologų konferenciją Taline organizacinius – finansinius klausimus, namų HD perspektyvas Lietuvoje, nefrologijos dienos stacionaro poreikį, tarėmės dėl šiemet vyksiančio LNDTA suvažiavimo ir jaunojo mokslininko konkurso.
Higienos institutas informavo, kad dalis HD centrų nepateikė duomenų, kai kurie iš jų net už du metus. Tikimės, kad tai laikina ir kol kas neviešiname skolininkų. Valdyba nutarė rudenį organizuoti dializės paslaugų reikalavimų peržiūrą. Turbūt reikės peržiūrėti ir transplantacijos paslaugų reikalavimus, nes gerėja recipientų paruošimas ir gal būt bus galima pereiti prie mažesnio kviečiamų recipientų skaičiaus.
Tęsėm BPG ir internistų švietimą, šį kartą Kėdainiuose. Smagu, kad susirinko beveik 40 gydytojų, kurie ne tik atidžiai klausėsi paskaitų, bet ir uždavinėjo klausimus. Išvažiuojant klausė, kada vėl atvažiuosime, sakė, kad labai trūksta žinių apie inkstų ligas. Na, o patys nefrologai dideliu būriu (37!) gegužės 24 d. išvyko pasitobulinti į kasmetinį ERA-EDTA kongresą Kopenhagoje. Prieš kongresą vyko nacionalinių asociacijų prezidentų susitikimas su ERA-EDTA taryba. Prezidentas Carmine Zoccali pristatė naujienas: pakeistas ERA-EDTA logo, reorganizuota taryba, įsteigti du nauji komitetai: Klinikinės nefrologijos ir Inkstų mokslinių tyrimų. Tikslas – stiprinti bendradarbiavimą tarp gydytojų ir mokslininkų, vienyti jėgas. Keičiama ERA-EDTA CME kursų tvarka. Dabar jie bus organizuojami tik kartu su ERA-EDTA kasmetiniu kongresu 1 dieną prieš su išankstine registracija. Jaunimas iki 40 m. galės kreiptis dėl grantų. Taip pat bus organizuojami virtualūs, tele-CME kursai, bus galima per ERA-EDTA pasikviesti lektorių paskaityti tele paskaitą per nacionalinę konferenciją. ERA-EDTA toliau stengiasi kuo daugiau įtraukti jaunimo, plėsti Jaunų Nefrologų platformos veiklą, daugiau kviesti skaityti pranešimų jaunus mokslininkus kongresų metu. Pagrindinis nefrologijos ateities uždavinys – tai diegti inkstų ligų prevencijos programas, o inkstų pakaitinėje terapijoje prioritetinės kryptys – inkstų transplantacija bei namų dializė. Taip pat reikia stiprinti intervencinės nefrologijos sritį. Intervencijoms priskiriama ir genų/ląstelių terapija, kuri dabar sparčiai vystosi. C. Zoccali kvietė daugiau bendradarbiauti su kitų sričių specialistais, su pacientų ir slaugytojų organizacijomis. Jo nuomone, jei studentai studijų metu anksčiau susipažintų su nefrologija, pamatytų patologijų multisistemiškumą, mokslinių tyrimų kryptis, tai tikrai daugiau pasirinktų nefrologijos rezidentūrą ir tada netrūktų nefrologų nei Europoje, nei Amerikoje.
Na, o apie naujienas iš gausybės išklausytų pranešimų kongrese, papasakosiu Rumšiškėse per vasaros nefrologų mokyklą.

Jūsų prezidentė
Prof. Inga Arūnė Bumblytė

Kontaktai

Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos asociacija