Kasdien bendraujam su pacientais, ranka rankon dirbam su slaugytojomis. Ar žinom kokios pagalbos ar  bendradarbiavimo  norėtų iš mūsų nefrologų. Kaip tik šiuo tikslu LNDTA valdyba gegužės 23 d. susitiko su atstovais iš Dializės slaugytojų draugijos ir iš „Gyvasties“.

Dializių slaugytojos džiaugėsi, kad dabar per metus organizuojamos 2 – 3 bendros nacionalinės konferencijos su gydytojais. Tačiau slaugytojos norėtų lokalių, išvažiuojamųjų konferencijų ar seminarų į kraštus. Labai naudinga būtų specialistų komandos, pvz.: fistulių, seminarai kraštuose. Pačios slaugytojos žada  grįžusios iš Europinių kongresų pristatyti naujienas slaugytojų seminaruose ar konferencijose. Dializių slaugytojos taip pat mano, jog būtų tikslinga organizuoti konferencijas kitų sričių slaugytojoms ir aiškinti apie nefrologinių pacientų gydymo bei slaugos ypatumus.

Peržiūrėjus gyd. Vaclovo Vainausko duomenis apie 2016 m. HD pacientų skaičių dinamiką, matosi, jog išvažiuojamąsias  konferencijas tiek gydytojams, tiek slaugytojoms pirmiausia reiktų organizuoti Utenoje, Alytuje ir Marijampolėje.

Kokias gi svarbiausias problemas išsako pacientų organizacija „Gyvastis“ ?

Visų pirma – tai ruošiama nauja vaistų kompensavimo tvarka. Jie baiminasi, kad transplantuotiems pacientams gali tekti vietoj įprastų imunosupresantų pereiti prie naujų, kitos kompanijos gamintų vaistų ir tai gali sukelti inksto atmetimą ar kitas pašalines reakcijas. Kita problema, kurią įvardija „Gyvastis“, tai mažas PD pacientų skaičius (˂ 4 proc. visų dializuojamų). Jau keli metai vyksta darbai ir diskusijos su VLK, tačiau PD įkainio vis dar nėra.

Dar keli opūs ir neišspręsti klausimai, susiję su socialine pagalba. Tai pacientų vežiojimas į HD centrus; hemodializės galimybė slaugos namuose be 4 mėn. trukmės apribojimo; kviečiamų recipientų į transplantaciją atvežimas iš rajonų.

Taigi, problemų daug, pasiūlymų ir pageidavimų tiek iš dializės slaugytojų, tiek iš „Gyvasties“ taip pat daug, tačiau LNDTA didelė, turinti nemažą įdirbį visose iškeltose problemose, tik reikia daugiau valandų dienoje, kantrybės ir aktyvesnio visų LNDTA narių įsijungimo.

 

Jūsų prezidentė,
Prof. Inga Arūnė Bumblytė

 

Kontaktai

Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos asociacija