Trys pirmi 2017 metų mėnesiai. Kaip greitai jie pralėkė, tačiau negaila, nes visi laukėm šilto pavasario. Darbų intensyvumas buvo didelis, bet rezultatyvus. Sėkmingai apginta disertacija ir mūsų nefrologinė bendruomenė pasipildė dar viena mokslų daktare Egle Dalinkevičiene. Jos atlikta Kauno klinikų inkstų transplantacijų analizė nuramino – rezultatai neblogesni nei Europos šalių, einam teisingu keliu.

Svarbus kiekvienų metų įvykis ankstyvą pavasarį – Pasaulinė inkstų diena šiemet dar kartą patvirtino, kad visuomenė jau žino, kam reikalingi inkstai ir kas jiems kenkia. Tačiau netikėta šių metų tema apie nutukimą ir inkstus sudomino ne tik žurnalistus, bet ir medicininę bendruomenę. Į proginę konferenciją Kaune susirinko beveik 400 dalyvių (slaugytojų, gydytojų, pacientų). Naujai išrinkta „Gyvasties“ prezidentė Aušra Degutytė ir jos komanda organizuotai sukvietė pacientus iš visos Lietuvos, o Auksė Jurevičiūtė išleido „Prošvaistės“ numerį. Kitais metais proginė inkstų konferencija vyks Klaipėdoje.

Aktyvi ir organizuota nefrologinė bendruomenė pritraukė ir Europos dėmesį. Lietuva buvo atrinkta iš keliolikos šalių, kurioje bus organizuojama pacientų ir medikų apklausa apie pakaitinės inkstų terapijos būdo pasirinkimą. Tai aktualus klausimas, nes Europoje tarp šalių pastebimi nemaži skirtumai: vienur ženkliai daugiau vyksta transplantacijų iš gyvų donorų, kitur iš mirusių; vienur  daugėja namų dializės, kitur didžiausias hemodializuojamų pacientų skaičius išlieka dializės centruose.

Kviečiu visus aktyviai palaikyti EKHA (European Kidney Health Aliance) iniciatyvą ir užpildyti anketą (on-line), įėjus į www.lndta.lt

Kontaktai

Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos asociacija