Vienas gražiausių rudens mėnesių – rugsėjis – pralėkė akimirksniu. Buvo daug įvykių: dalyvavimas Baltarusijos tarptautinėje konferencijoje Minske, kur kartu su lektoriais iš Berlyno, Grenoblio, Oxfordo mes su Sondra Kybartiene – Mačiulaite skaitėm paskaitas. Baltarusijos kolegos džiaugėsi kasmet augančiais transplantacijų skaičiais (pernai persodinta daugiau nei 350 inkstų), rodė puikiai veikiančią elektroninę duomenų bazę ir sistemą, parenkančią donoro – recipiento porą. Sekdami mūsų LNDTA pavyzdžiu, baltarusiai įkūrė nefrologų asociaciją.

Kaip LNDTA prezidentė buvau pakviesta ir dalyvavau Šiaurės šalių nefrologų konferencijoje Malmo. Kalbantis su Švedijos, Danijos, Suomijos, Islandijos nefrologų draugijų prezidentais, išryškėjo liūdnokos tendencijos: dėl pasikeitusios farmacinių kompanijų rėmimo politikos, vis mažiau nefrologų gali atvykti į šias tradicines konferencijas. O konferencija, kaip teko pačiai įsitikinti, tikrai aukšto mokslinio lygio, puikiai organizuota. Kita opi Šiaurės šalių problema, tai slaugytojų (pirmoje vietoje) ir gydytojų trūkumas. Sekanti Šiaurės šalių nefrologų draugijų konferencija vyks 2019 m. Turku mieste, rugpjūčio 30 – rugsėjo 2 d. Susitikimo metu buvo susitarta plačiau dalintis informacija apie savo šalies nefrologus, panaudojant draugijų ir asociacijų tinklapius.

Svarbiausias įvykis rugsėjo mėnesį buvo LNDTA 25-erių metų jubiliejus, kurį atžymėjome konferencija Kaune. Susirinko daug LNDTA narių iš visos Lietuvos, smagu, kad kartu dalyvavo ir mūsų slaugytojos.

Po iškilmingos dalies sekė paskaitos, įdomios ir naudingos gydytojams – praktikams, slaugytojoms. Antroje dalyje buvo pristatyti sudėtingi klinikiniai atvejai iš 5 Lietuvos regionų, kuriuos pakomentavo ir pateikė trumpą literatūros apžvalgą patyrę tos srities nefrologai.  Paralelinėje salėje vyko atskira dializės inžinierių sekcija, kuri sudomino ir pritraukė ne tik inžinierius, slaugytojas, bet ir gydytojus.

Pasibaigus konferencijai, skirstėmės dėkingi visiems lektoriams, LNDTA sekretorėms Rimai Maslauskienei ir Rūtai Auglienei, atlikusių didžiumą organizacinių darbų, ir, žinoma, konferencijos rėmėjams.

Kontaktai

Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos asociacija