Pradėjom naujus metus, atlaikėm gripo atakas ir susirinkom  Klaipėdoje. Tai turbūt pirmasis išvažiuojamasis LNDTA valdybos posėdis. Savo kailiu pajutom, ką reiškia klaipėdiečiams vykti į renginius Kaune ar Vilniuje. Vis tik tolokai.

     Na, o Klaipėdos kraštas kaip visada pasitiko svetingai ir šiltai. Klaipėdos Respublikinėje ligoninėje susitikom su generaliniu direktoriumi Romaldu Sakalausku, po to porą valandų valdyba posėdžiavo, o vakare po darbų, nežiūrint, kad tai buvo penktadienio vakaras, gausiai susirinko Klaipėdos krašto LNDTA atstovai pasiklausyti prof. Editos Žiginskienės, doc. Ingos Skarupskienės, prof. Vytauto Kuzminskio ir mano paskaitų. Viską puikiai organizavo krašto pirmininkė Renata Dargevičienė.

     Valdyba aptarė 2017 m. renginius (greituoju laiku jie bus paskelbti tinklapyje). Numatomi 3 dideli renginiai, bus ir vasaros mokykla. Tęsime šeimos gydytojų švietimą regionuose. Dabar artimiausias renginys – Inkstų diena. Konferencijos programa jau sudaryta, tema įdomi „Nutukimas ir inkstai“, todėl lektoriais pakvietėme ir endokrinologus, ir dietologus, ir chirurgus. Labai svarbu, kad Inkstų dienos proga visuose regionuose nuskambėtų žinutė visuomenei apie inkstų svarbą, kaip juos saugoti, kur išsitirti. Čia reikalingas mūsų visų entuziazmas (gal tiksliau pasiaukojimas) ir išradingumas. Asociacija vėl išleis eilę švietėjiškų spausdinių, plakatų, tačiau laukiame ir naujų pasiūlymų, idėjų. Juk inkstai, o tuo pačiu ir mes, esam tokie svarbūs!

 

                                                                                           LNDTA prezidentė

                                                                                           Prof. Inga Arūnė Bumblytė

Kontaktai

Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos asociacija