Transplantacijos komitetas

Transplantacijos komitetas

Komiteto pirmininkė

Rūta Vaičiūnienė

Nariai

Dalia Aleknienė

Sondra Kybartienė-Mačiulaitė

Ernesta Mačionienė-Brazdžiūtė

Tatjana Rainienė

LNDTA transplantacijos komiteto  išplėstinis posėdis

2018 rugpjūčio 23d LNDTA iniciatyva įvyko LNDTA transplantacijos komiteto posėdis kartu su Nacionalinio Transplantacijos biuro atstovu, LSMUL ir VUSL laboratorijos gydytojais

Dalyvavo:

Asta Stankuvienė (LNDTA Transplantacijos komiteto pirmininkė, LSMUL Nefrologijos klinika)

Eglė Dalinkevičienė (LNDTA Transplantacijos komiteto narė, LSMUL Nefrologijos klinika)

Rūta Vaičiūnienė (LNDTA Transplantacijos komiteto narė ,LSMUL Nefrologijos klinika)

Prof. Marius Miglinas (VUSL Nefrologijos centro direktorius)

Vita Petronytė (Nacionalinis transplantacijos biuras)

Daiva Urbonienė (LSMUL Laboratorinės medicinos klinika)

Vaida Didžiariekienė (LSMUL Laboratorinės medicinos klinika)

Radvilė Malickaitė (VUSL Laboratorinės medicinos centras)

Tatjana Rainienė (LSMUL Laboratorinės medicinos klinika)

Vytautas Žėkas (LSMUL Laboratorinės medicinos klinika)

 

Posėdžio metu svarstyta:

  1. Dėl recipientų ištyrimo prieš inksto transplantaciją. Pastarųjų metų bėgyje pastebėta, kad recipientai atvyksta geriau paruošti, inkstų persodinimui dažniausiai atrenkami  recipientai iš keturių pirmųjų  iškviestųjų. Nutarta nuo 2018 rugsėjo LSMUL ir VUSL esant donorui kviesti 4 recipientus, jei numatoma, kad pirmieji keturi  recipientai kontraindikacijų neturės (nesensitizuoti, pirmoji transplantacija, nebuvo ūmių infekcijų per pastarąjį mėnesį). Numatant galimas kontraindikacijas pirmiesiems recipientams, kviesti papildomai dar 1-2 recipientus.
  2. Dėl labai sensitizuotų (>80 proc.) recipientų inkstų persodinimo: nutarta ieškoti galimybių bendradarbiauti su Latvija-Estija ir su Lenkija. Preliminarų pasiūlymą dėl transplantacijos organizavimo tvarkos pavesta surašyti gyd. T. Rainienei.
  3. Dėl porinės donorystės organizavimo – šiuo metu dar nėra pilnai sutvarkyta teisinė bazė (nėra išleisto įsakymo), prašyta Transplantacijos biuro atstovo ieškoti galimybių pagreitinti įsakymo išleidimą. Pradėti rinkti informaciją – Transplantacijos biurui registruoti donoro-recipiento poras.
  4. Dėl giminystės įrodymų transplantuojant organą iš gyvo donoro: transplantacijai tinkami sutuoktiniai, tėvai, vaikai, anūkai, seneliai, broliai, seserys ir 1-os eilės pusbroliai. Jei kyla klausimų dėl nepakankamų giminystės įrodymų – siųsti užklausą transplantacijos biuro teisininkams.
  5. Dėl išskirtinių transplantacijos atvejų, kai reikalinga transplantacija tik viename iš transplantacijos centrų – per Transplantacijos biurą kreiptis į kitą transplantacijos centrą tokiam sutikimui gauti.
  6. Dėl įtraukimo į recipientus po išgydytų onkologinių ligų – nutarta abiejų transplantacijos centrų sutarimu sudaryti bendrą lentelę dėl laukimo laiko iki įtraukiant į recipientų sąrašą po onkologinės ligos gydymo ir paskelbti straipsnį žurnale, prieinamame Lietuvos dializės centrų gydytojams. Iki 2018 lapkričio 1d abu transplantacijos centrai sudaro atskiras lenteles ir teikia bendram derinimui.
  7. Dėl inkstų donorų tinkamumo, esant galvos smegenų navikams – kreiptis į centrų neurochirurgus ir reanimatologus dėl patikslinto kontraindikacijų sudarymo.
  8. Dėl donorų su hepatitu tinkamumo – klausimą pakartotinai svarstyti pilnai įsigaliojus kompensuojamam hepatitų gydymui naujausiais vaistais.
  9. Dėl imunologinių tyrimų – tarp laboratorijų aptarta ir suderinta antikūnų ištyrimo tvarkos Luminex metodika.
  10. Parengti ir išsiųsti žinutę dializės centrų gydytojams ir per Gyvasties organizaciją – recipientams, kad nenusiuntus recipiento serumo į VUSL imunologijos laboratoriją daugiau kaip 2 mėnesius, recipientas netenka galimybės dalyvauti donoro atrankoje; pacientų atrankai reikalinga turėti pakankamai šviežio serumo. Taip pat priminti, kad turi būti siunčiama > 1,5ml šviežio serumo (kai kurių recipientų gaunamas per mažas serumo kiekis). Serumų siuntimo grafikas su metų kalendoriumi siunčiamas dializėms kasmet naujas, tačiau prireikus naujo, galima kreiptis į Nacionalinį transplantacijos biurą. Labai svarbu nepamiršti atžymėti papildomų sensitizacijos įvykių (kraujo perpylimai, transplantato atmetimas ar nefrektomija). Priminti, kad kas 2 metus, pakartotinai atlikus tyrimus ir užpildžius „Paciento ištyrimo inksto transplantacijos indikacijoms (kontraindikacijoms) nustatyti“ anketą, recipientas turi būti siunčiamas į transplantacijos centrą indikacijų/kontraindikacijų peržiūrai.

 

 

Kontaktai

Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos asociacija