Naujienos

2021m. gruodžio 11 d. įvyko XII LNDTA suvažiavimas, išrinktas prezidentas ir valdyba

Parašė: : data: : 2021 gruodžio 23 komentarai : (Komentarai įrašui 2021m. gruodžio 11 d. įvyko XII LNDTA suvažiavimas, išrinktas prezidentas ir valdyba yra išjungti)

2021m. gruodžio 11 d. įvyko XII LNDTA suvažiavimas, išrinktas prezidentas ir valdyba

Už šios oficialios žinutės slepiasi daug dalykų: suvažiavimas galėjo įvykti tik gyvai, o dėl pandemijos daugelis nenorėjo ir negalėjo atvykti, todėl kraštų pirmininkams teko aktyviai rinkti įgaliojimus, kad susidarytų kvorumas. Rima Maslauskienė daug laiko paskyrė telefonu apklausdama narius, kurie nebuvo sumokėję nario mokesčio. O jų buvo ne mažai, nes pamirštame tokią paprastą nario pareigą ir nepagalvojam, kiek sudarom darbo LNDTA sekretorei Rimai ir kraštų pirmininkams.

Praėję trys metai buvo ypatingi, pandemija sujaukė visą mūsų gyvenimą, tačiau mes išgyvenome. Ir ne tik. Po karantininio stabtelėjimo mes vėl pradėjome organizuoti konferencijas, tik nauju formatu – virtualiai.

Suskaičiavus ir surašius visas LNDTA veiklas, susidarė ilgas sąrašas. Pagrindiniai nuveikti darbai per laikotarpį 2018 – 2021 m.:

 • 18 konferencijų, iš kurių 8 buvo virtualios, 1 hibridinė;
 • virtualus  XV Baltijos nefrologų kongresas;
 • 3-jų dienų pacientų mokymo kursai;
 • Pasaulinės inkstų dienos;
 • LNDTA skyrė  dėmesį jaunųjų nefrologų moksliniam ugdymui ir aktyvumo skatinimui, organizavo viktorinas, konkursus, rėmė registracijos mokestį į tarptautines konferencijas;
 • bendradarbiaujant su VU, LSMU, NTB, LIF,  buvo paruošti  pakeitimai ir pagal SAM rekomendacijas paruoštas Dializės paslaugų aprašas. Taip pat detaliai peržiūrėtas Inkstų transplantacijų paslaugų aprašas, paruoštas pakeitimų projektas;
 • peržiūrėta ir patvirtinta Nefrologo norma;
 • paruoštas LNDTA įstatų pakeitimų projektas;
 • prasidėjus pandemijai, 4 kartus kreiptasi į SAM dėl dializuojamų ir transplantuotų pacientų, paruoštos rekomendacijos;
 • toliau plėtotas ir stiprintas bendradarbiavimas su ERA, ISN, EKHA;
 • išleisti ir platinti leidiniai bei video medžiaga medicininės bendruomenės ir visuomenės švietimui apie lėtinių inkstų ligų riziką ir prevenciją.

Didelis ačiū tiems, kurie skaitė pranešimus, organizavo konferencijas, ruošė norminius dokumentus, ar švietėjišką medžiagą. Jie aukojo savo laisvalaikį, stengėsi dėl visos mūsų bendruomenės.

Naujai išrinktai valdybai teks tęsti ir  pradėti naujus  darbus bei   stengtis kuo daugiau įtraukti narių į veiklą.

Laukiantys darbai ir problemos:

 • siekti, kad lėtinių inkstų ligų prevencija būtų įtraukta tarp prioritetinių SAM sričių, plėsti bendradarbiavimą su šeimos gydytojais;
 • pritraukti ir motyvuoti jaunimą rinktis nefrologo specialybę;
 • atnaujinti diskusiją dėl jau paruošto donorystės programos projekto, sensitizuotų pacientų klausimo ir mažo recipientų skaičiaus;
 • tobulinti ir plėsti duomenų bazes apie dializuojamus, transplantuotus ir sergančius lėtinėmis inkstų ligomis;
 • ambulatorinėje grandyje išlieka ilgos laukimo eilės, trūksta nefrologų etatų poliklinikose, reikia mokyklėlių pacientų švietimui;
 • stacionaruose – ilgi lovadieniai, daugėja geriatrinių ir onko-urologinių pacientų su multiorganine patologija, nėra kur perkelti dializuojamų neįgalių pacientų, trūksta slaugos ligoninių su HD;
 • stacionarinių nefrologinių lovų trūkumas Vilniaus krašte ir ambulatorinės dializės mažėjimas valstybiniame sektoriuje;
 • nesveikos konkurencijos apraiškos tarp kai kurių dializės centrų.

Apibendrinant  galime pasidžiaugti, kad nežiūrint pandemijos, LNDTA toliau vykdė savo pagrindines  užduotis – tai specialistų tobulinimas bei švietėjiška veikla,  dalyvavimas ruošiant norminius dokumentus bei rekomendacijas, bendradarbiavimas su tarptautinėmis nefrologų organizacijomis.

Sieksime, kad LNDTA būtų gyva ir atvira organizacija ir tikėsimės, kad didės LNDTA narių aktyvumas, noras kartu kelti ir spręsti bendrus klausimus, pasijusti aktyvia bendruomenės dalimi, didžiuotis savo indėliu.

Žmogiškosios vertybės, pacientų gerovė ir bendruomeniškumas yra  mūsų bendravimo pagrindas.

LNDTA prezidentė
profesorė Inga Arūnė Bumblytė

 

 

 

estrategai

Author

view all posts

Kontaktai

Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos asociacija