LNDTA prezidentės tribūna

Bumblytė-IABaigiasi balandis, prasideda gegužė – vienas gražiausių mėnesių. Toliau ilgėja dienos, plečiasi žaluma, nepaprastai gražu, tik darbo tempas nemažėja.

Neseniai vykusiame valdybos posėdyje karštai diskutavome net 3,5 val. Vacys Vainauskas pristatė telefonu surinktus duomenis: bendras hemodializuojamų pacientų skaičius  Lietuvoje 2015 m. nežymiai sumažėjo, galimai dėl rekordinio transplantacijų skaičiaus (115). Tuo tarpu Telšių, Kauno ir ypač Panevėžio TLK HD pacientų skaičius išaugo.

Edita Žiginskienė informavo, kad laiku priduoti Lietuvos 2014 m. duomenys į ERA/EDTA registrą apie inkstų pakaitine terapija gydomus pacientus. Džiaugėsi, kad šiemet į Higienos institutą jau atsiųsti 2015 m. duomenys iš daugumos dializės centrų.

Valdybos nariai dalinosi nerimu dėl dializės sesučių trūkumo, „Gyvasties“ prezidentės noro iš pagrindų keisti gerai funkcionuojančią ir Lietuvos sąlygoms pritaikytą dabartinę inkstų transplantacijos tvarką. Ar tikrai mūsų šaliai geriau būtų Eurotransplant modelis, apimantis daug šalių ir turintis didelę donorų bazę? Ar privalomas recipientų prisirašymas prie vieno iš transplantacijos centrų pagerintų transplantacijos programą? Gal vis tik varomoji jėga yra donorystės plėtra ir skatinimas?

Iš gerų žinių paminėtas toliau augantis nefrologų poreikis (jau ir Alytaus ligoninė kviečia dirbti nefrologą). Šeimos gydytojai ir internistai mielai renkasi pasiklausyti nefrologų paskaitų. Tai parodė išvažiuojamoji konferencija Šiluvoje, į kurią susirinko per 40 gydytojų iš Raseinių rajono. Sekanti tokia konferencija numatoma gegužės 11 d. Mažeikiuose. Švietėjiškas darbas su šeimos gydytojais nedidelėse grupėse turėtų pagerinti nefrologų ir šeimos gydytojų bendradarbiavimą ir nefrologinių ligonių išaiškinamumą.

Taigi, gyvenimas verda, sunku spėti tarp kasdieninių darbų nuvykti į konferenciją ar pabėgti į gamtą.

Jūsų prezidentė

Inga Arūnė Bumblytė

Kontaktai

Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos asociacija